Troseddau pellach wedi’u cyflawni tra oeddech dan orchymyn atgyfeirio (pryd bynnag y cyflawnir y trosedd)

Rydych chi yma heddiw gan fod trosedd(au) pellach gerbron y llys [nodwch y troseddau].

Ar [rhowch ddyddiad] cawsoch orchymyn atgyfeirio yn para am gyfnod o ………… mis ar gyfer y trosedd(au) o …………

Pan fydd y llys yn rhoi estyniad ar orchymyn atgyfeirio – Ar gyfer y trosedd(au) o ………… rydym yn rhoi estyniad o ………… mis ar eich gorchymyn atgyfeirio a wnaethpwyd ar ………… [rhowch ddyddiad] Cyfnod newydd eich gorchymyn atgyfeirio yw ………… mis. Mae hyn oherwydd …………

Ydych chi’n deall?

 


Rhyddhad – diamod
Rhyddhad – amodol