Rhyddhad - amodol

Am y trosedd(au) o ………… rydym yn rhoi rhyddhad amodol am ………… mis/ blynedd oherwydd ………… Nid ydych yn cael eich cosbi heddiw. Ond os byddwch yn cyflawni unrhyw drosedd arall yn ystod y ………… mis/blynedd nesaf, gallech gael eich cosbi am drosedd(au) heddiw yn ogystal ag am y trosedd newydd.

[Lle bo hynny’n briodol.] Rydym wedi lleihau’ch dedfryd oherwydd eich bod wedi pledio’n euog. Pe na baech wedi gwneud hynny, byddem wedi rhoi dedfryd o ………… i chi

Ydych chi’n deall?

[Ystyriwch unrhyw orchmynion ategol.]

Rhaid i chi hefyd dalu gordal o £………… Defnyddir yr arian hwn i ariannu gwasanaethau i ddioddefwyr