Rhyddhad - diamod

Am y trosedd(au) o ………… rydym yn rhoi dedfryd o ryddhad diamod. Er eich bod yn euog o’r trosedd(au), nid ydym yn meddwl bod angen eich cosbi oherwydd ………… ond cedwir cofnod o’ch euogfarn.

Ydych chi’n deall?