Rhyddhad – amodol

Am y trosedd(au) o ………… rydym yn eich rhyddhau’n amodol am ………… mis/blynedd oherwydd ………… Nid ydych yn cael eich cosbi heddiw. Fodd bynnag, os byddwch yn cyflawni trosedd arall yn ystody ………… mis/blynedd nesaf, gallwch gael eich cosbi am drosedd(au) heddiw ac am y trosedd newydd.

[Lle bo’n berthnasol.] Rydym wedi lleihau eich dedfryd oherwydd eich bod wedi pledio’n euog. Pe baech heb wneud, byddai wedi bod yn …………

Ydych chi’n deall?

[Lle bo’n berthnasol, ystyriwch unrhyw orchymyn ategol, iawndal a/neu waharddiad.]