Gohirio er mwyn derbyn adroddiadau meddygol

Mae angen i ni dderbyn adroddiad meddygol cyn penderfynu sut i ddelio gyda chi am eich trosedd(au). Bydd eich achos yn cael ei wrando ar ………… am ………… am/pm.

Byddwch yn cael eich remandio i ysbyty ………… lle gwnaed trefniadau i chi gael eich derbyn.

Rhaid i chi gydymffurfio â’r amodau canlynol:

I gael archwiliad meddygol gan [un] [dau] feddyg a rhaid i chi fynychu yn ………… ar gyfer hyn.

[Lle bydd ymchwilio i gyflwr meddwl, dylid ychwanegu:] Rhaid i chi gydymffurfio ag unrhyw gyfarwyddiadau a roddir i chi.

[Delio â mechnïaeth/remand, fel sy’n briodol]

 


[Mechnïaeth ddiamod]
[Mechnïaeth amodol]
[Remandio yn y ddalfa cyn collfarnu (troseddau ditiadwy a neillffordd)]
[Remandio yn y ddalfa ar ôl collfarnu (troseddau ditiadwy a neillffordd)]