Cyrsiau adsefydlu ar ôl yfed a gyrru

Rydym yn rhoi cyfle i chi leihau cyfnod eich gwaharddiad am ………… wythnos os llwyddwch i gwblhau cwrs adsefydlu yfed a gyrru erbyn …………

Bydd y cwrs hwn yn para am 16 awr o leiaf, wedi’i wasgaru dros nifer o ddiwrnodau. Bydd yn rhaid i chi dalu cost y cwrs.

Os dymunwch gael cyfle i leihau cyfnod eich gwaharddiad, rhaid i chi ddweud wrthym nawr. Ni ellir ei gynnig nes ymlaen. Nid ydym yn eich gorfodi i fynychu’r cwrs ond os na hynny ac os na wnewch ei gwblhau i fodlonrwydd trefnwyr y cwrs, bydd cyfnod llawn y gwaharddiad cymwys.

Ydych yn cytuno i fynychu’r cwrs?

[Lle bo’n berthnasol, ystyriwch unrhyw orchymyn ategol, iawndal a/neu waharddiad]