Ymrwymo Rhiant

Rydym yn ystyried eich ymrwymo i:

  • sicrhau eich bod yn gofalu’n briodol am, ac yn arfer rheolaeth dros ………… [nodwch enw’r troseddwr]
  • [lle bo hynny’n briodol] a sicrhau [ei fod ef] [ei bod hi] yn cydymffurfio â’r ddedfryd gymunedol a bennwyd gennym heddiw.

Mae hyn yn golygu, os na fyddwch:

  • yn sicrhau eich bod yn gofalu’n briodol am, ac yn arfer rheolaeth [drosto ef] [drosti hi]
  • [lle bo hynny’n briodol] a sicrhau [ei fod ef] [ei bod hi] yn cydymffurfio â’r ddedfryd gymunedol,

efallai y bydd yn rhaid i chi dalu arian i’r llys.

Byddwn yn penderfynu faint ac am ba hyd y byddwch wedi’ch ymrwymo, ar ôl inni glywed beth sydd gennych i’w ddweud.

Ydych chi eisiau dweud rhywbeth am y cynnig hwn neu am eich amgylchiadau ariannol?

Byddwch yn cael eich ymrwymo am y swm o £………… am gyfnod o …………