Troseddwyr peryglus - traddodi ar gyfer dedfryd

Rydych wedi [pledio’n euog i][eich cael yn euog o] ………… [nodwch y trosedd treisgar neu rywiol penodedig].

Credwn eich bod yn peri risg sylweddol o niwed difrifol i’r cyhoedd drwy gyflawni troseddau [treisgar] [rhywiol] pellach oherwydd ………… [rhowch resymau sy’n arbennig i’r troseddwr].

Credwn hefyd y byddai dedfryd estynedig o 4 mlynedd o leiaf dan glo yn briodol oherwydd ………… [rhowch resymau sy’n berthnasol i’r trosedd].

Rydych felly yn cael eich anfon i Lys y Goron ……… [nodwch pa Lys y Goron] ar gyfer treial ar ………… [rhowch ddyddiad y gwrandawiad].

Yn y cyfamser rydych ………… [rhowch fanylion y remand].