Troseddwyr peryglus - anfon am dreial

Rydych wedi eich cyhuddo o ………… [nodwch y trosedd treisgar neu rywiol penodedig].

Os ceir chi’n euog o’r trosedd hwn, credwn eich bod yn peri risg sylweddol o niwed difrifol i’r cyhoedd drwy gyflawni troseddau [treisgar] [rhywiol] oherwydd ………… [rhowch resymau].

Credwn hefyd y byddai dedfryd estynedig o 4 mlynedd o leiaf dan glo yn briodol oherwydd ………… [rhowch resymau].

Rydych felly yn cael eich anfon i Lys y Goron ………… [nodwch pa Lys y Goron] ar gyfer treial ar ………… [rhowch ddyddiad y gwrandawiad].

Yn y cyfamser rydych ………… [rhowch fanylion y remand].