Triniaeth iechyd meddwl (Gofynion gorchymyn cymunedol/ gorchymyn dedfryd ohiriedig)

Byddwch yn derbyn triniaeth [breswyl] [di-breswyl] dan gyfarwyddyd Dr ………… am gyfnod o …………. tan ………… [rhowch y dyddiad]. Ydych yn cytuno i’r gofyniad hwn?