Triniaeth am gyffuriau (Gofynion gorchymyn adsefydlu ieuenctid)

Bwriadwn i chi gael triniaeth [breswyl] [ddibreswyl] dan gyfarwyddyd o ………… am gyfnod o ………… tan ………… [rhowch ddyddiad]. Ydych chi’n cytuno i hyn?.