Triniaeth alcohol (Gofynion gorchymyn cymunedol/ gorchymyn dedfryd ohiriedig)

Byddwch yn derbyn triniaeth [breswyl] [dibreswyl] dan gyfarwyddyd Dr ………… am gyfnod o …………

Ydych yn cytuno i’r gofyniad hwn?