Rhyddhad – diamod

Am y trosedd(au) o………… rydym yn eich rhyddhau’n ddiamod. Er eich bod yn euog o’r trosedd(au), ni chredwn fod angen eich cosbi oherwydd ………… ond byddwn yn cadw cofnod o’ch euogfarn.

Ydych chi’n deall?