Rhwymo

Rydym yn meddwl am eich rhwymo i gadw’r heddwch.

Mae hyn yn golygu, am gyfnod o ………… mis, bod yn rhaid i chi gadw’r heddwch [yn enwedig tuag at …………].

Rhaid i chi ymatal rhag ………… [nodwch yr ymddygiad neu’r gweithgaredd y dylid ymatal rhag ei gyflawni].

Os torrwch y gorchymyn bydd yn rhaid i chi dalu hyd at £…………

A ydych yn cytuno i gael eich rhwymo?

Rydych wedi eich rhwymo am y swm o £………… am ………… mis