Rhaglen (Gofynion gorchymyn cymunedol/ gorchymyn dedfryd ohiriedig)

Rhaid i chi gymryd rhan mewn rhaglen yn ôl cyfarwyddyd eich goruchwyliwr am gyfnod o ………… diwrnod.