Rhaglen (Gofynion gorchymyn adsefydlu ieuenctid)

Rhaid i chi gymryd rhan mewn set o weithgareddau wedi’u cynllunio pan ddywedir wrthych am wneud hynny gan eich goruchwyliwr am gyfnod o ………… diwrnod, i’w gwblhau erbyn ………… [rhowch ddyddiad].