Remandio i lety awdurdod lleol (RLALl)

  • Ar gael ar gyfer pob unigolyn ifanc.
  • Wrth wneud hyn, rydych yn gwrthod mechnïaeth. Cyn remandio’r unigolyn ifanc i lety awdurdod lleol, rhaid i’r llys ganfod eithriadau i’r ‘hawl i gael mechnïaeth’ dan y Ddeddf Mechnïaeth. Bydd gwahanol fathau o sail yn berthnasol, yn dibynnu ar y math o drosedd y cyhuddir yr unigolyn ifanc ohono.