Profi am gyffuriau (Gofynion gorchymyn adsefydlu ieuenctid)

Rhaid i chi ddarparu samplau o leiaf ………… (g)waith y mis, yn unol â chyfarwyddyd eich [swyddog Tîm Troseddwyr Ifanc] [darparwr triniaeth] am gyfnod o ………… [rhowch ddyddiad].