Preswylio (Gofynion gorchymyn adsefydlu ieuenctid)

Rhaid i chi fyw [yn] [gyda] ………… tan ………… [rhowch ddyddiad].