Preswylfan (Gofynion gorchymyn cymunedol/ gorchymyn dedfryd ohiriedig)

Rhaid i chi fyw yn …………tan ………… [lle bo’n berthnasol] hyd nes y bydd eich swyddog cyfrifol yn cytuno y gallwch fyw mewn cyfeiriad gwahanol.