Preswylfan awdurdod lleol (Gofynion gorchymyn adsefydlu ieuenctid)

Rhaid ichi fyw lle mae’r awdurdod lleol yn dweud wrthych fyw ynddo am y ………… mis nesaf tan ………… [rhowch ddyddiad].