Osgoi risg o ragfarn sylweddol i weinyddu cyfiawnder (A.4 Deddf Dirmyg Llys 1981)

Rydym yn gorchymyn bod cyhoeddi’r achos hwn [achos arall i ddod / ar fin cael ei gynnal] yn cael ei ohirio tan …………

Ystyriwn fod risg o ragfarn sylweddol i weinyddu cyfiawnder oherwydd …………