Oedi dedfryd

Nid ydym yn bwriadu eich dedfrydu chi heddiw, ond byddwn yn gwneud hynny ar ………… Rydym yn gwneud hyn er mwyn adolygu eich ymddygiad rhwng yn awr a bryd hynny.

Ar hyn o bryd rydym yn ystyried eich dedfrydu i ………… ond os nad ydych yn cyflawni unrhyw droseddau eraill yn ystod y cyfnod hwn ac yn cwblhau’r gofynion canlynol, gallem roi dedfryd lai i chi.

Y gofynion y mae’n rhaid i chi eu bodloni yw …………

Os na fyddwch yn cydymffurfio â’r gofynion hyn, neu os byddwch yn cyflawni trosedd arall yn ystod y cyfnod hwn, efallai y bydd yn rhaid i chi ddod yn ôl i’r llys ynghynt ac y dedfrydir chi am drosedd[au] heddiw ac unrhyw droseddau eraill.

Bydd un o swyddogion y Tîm Troseddwyr Ifanc yn ysgrifennu adroddiad cyn i chi gael eich dedfrydu ac mae’n rhaid i chi gydweithredu â’r swyddog.

Ydych chi’n deall?

Ydych chi’n cytuno i’r llwybr gweithredu hwn?

Rhaid i chi beidio â gadael adeilad y llys tan y byddwch wedi cael copi o’r gorchymyn.