Monitro presenoldeb (gofynion gorchymyn adsefydlu ieuenctid)

Monitro presenoldeb – Mae’n rhaid ichi fynd i … [nodwch y weithgaredd neu’r apwyntiad] am ………… [rhowch yr amser] ar ………… [rhowch y dyddiad(au)] yn ………… [rhowch y lleoliad].

Rhaid ichi gydymffurfio ag unrhyw gyfarwyddiadau rhesymol a roddir ichi.

[Pan nad yw’r gofynion sydd wedi cael eu rhoi yn cynnwys cyrffyw gyda tagh rhaid cynnwys y canlynol.] Rhaid ichi aros yn y cyfeiriad sydd wedi’i gymeradwyo gan eich swyddog goruchwylio rhwng yr oriau o 5pm a hanner nos hyd at ………… [rhowch y dyddiad or dyddiad hwn], fel y gellir gosod eich tag at eich corff a gosod yr offer monitro. Bydd y gofyniad hwn yn dod i ben unwaith y bydd yr offer wedi cael ei osod. Rhaid i chi gydweithredu â’r broses o osod y tag ar eich corff a gosod yr offer monitro.