Mechnïaeth ddiamod

Caniateir mechnïaeth ddiamod i chi i ymddangos gerbron y Llys hwn ar ………… am ………… am/pm. Os na ddowch chi’n ôl i’r llys ar y dyddiad a’r amser hwnnw, efallai y byddwch yn cyflawni trosedd. Gallech gael eich arestio, eich dirwyo neu eich anfon i’r ddalfa.

Os byddwch yn cyflawni trosedd a chithau ar fechnïaeth, byddwch yn derbyn dedfryd lymach.

[Os yw’n berthnasol.] Mae eich achos wedi’i restru ar gyfer treial y tro nesaf. Os na fyddwch yn bresennol neu’ch bod yn hwyr, efallai y bydd y treial yn mynd rhagddo heboch chi, oni bai na fyddai hynny er budd cyfiawnder.

[Nodwch yr hyn sy’n rhaid digwydd yn y gwrandawiad nesaf a nodi unrhyw gyfarwyddiadau angenrheidiol i sicrhau y rheolir yr achos yn effeithiol.]