Gweithgareddau gwaharddedig (Gofynion gorchymyn adsefydlu ieuenctid)

Rydych wedi’ch gwahardd rhag ………… [am gyfnod o …………] [ ar y dyddiau canlynol ………… ] tan …………[rhowch ddyddiad].