Gweithgaredd gwaharddedig (Gofynion gorchymyn cymunedol/ gorchymyn dedfryd ohiriedig)

Ni chewch ………… [am gyfnod o ………… ] [ar y diwrnodau canlynol …………] tan ………… [rhowch y dyddiad].