Gweithgaredd (Gofynion gorchymyn adsefydlu ieuenctid)

Mae’n rhaid i chi wneud ………… diwrnod o weithgaredd [preswyl] yn unol â chyfarwyddyd eich swyddog Tîm Troseddwyr Ifanc. Rhaid i hwn gael ei gwblhau erbyn ………… [rhowch ddyddiad].