Gweithgaredd adsefydlu (Gofynion gorchymyn cymunedol/ gorchymyn dedfryd ohiriedig)

Byddwch dan oruchwyliaeth swyddog cyfrifol ac yn ystod y cyfnod goruchwylio bydd rhaid ichi ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a roddir ichi ynghyd â mynychu pob apwyntiad. Hefyd, bydd rhaid ichi gwblhau i fyny at […………] diwrnod o weithgaredd fel y cyfarwyddir gan eich swyddog cyfrifol.