Gwaith di-dâl (Gofynion gorchymyn cymunedol/ gorchymyn dedfryd ohiriedig)

Rhaid i chi wneud ………… awr o waith di-dâl yn y gymuned fel y mae eich swyddog cyfrifol yn ei gyfarwyddo. Rhaid cwblhau hyn erbyn ………… [rhowch y dyddiad].