Gwaith di-dâl (Gofynion gorchymyn adsefydlu ieuenctid)

Rhaid i chi wneud ………… awr o waith di-dâl yn y gymuned yn unol â’r cyfarwyddiadau a gewch gan eich swyddog Tîm Troseddwyr Ifanc yn ystod y 12 mis nesaf. Rhaid i’r gwaith di-dâl gael ei gwblhau erbyn ………… [rhowch ddyddiad].