Gwaharddiad rhag cadw unrhyw anifail / anifeiliaid o fath(au) penodol (Deddf Lles Anifeiliaid 2006)

Cafwyd chi’n euog o drosedd o dan y Ddeddf Lles Anifeiliaid.

Rydym yn gwneud gorchymyn eich bod yn cael gwahardd rhag [bod yn berchen ar] [cadw] unrhyw [anifail] [………… [nodwch y math o anifail]] am gyfnod o ……………………. [rhowch hyd y gorchymyn].

Mae hyn oherwydd ………… [rhowch resymau].

Os nad ydych yn cydymffurfio â’r gorchymyn hwn byddwch yn cyflawni trosedd pellach.

Ydych chi’n deall?