Gwaharddiad rhag cadw ci (Deddf Cŵn Peryglus 1991)

Cafwyd chi’n euog o drosedd o dan y Ddeddf Cŵn Peryglus.

Rydym yn gwneud gorchymyn eich bod yn cael eich gwaharddiad rhag cadw ci am gyfnod o ………… mis/blynedd [rhowch hyd y gorchymyn].

Mae hyn oherwydd ………… [rhowch resymau].

Os nad ydych yn cydymffurfio â’r gorchymyn hwn byddwch yn cyflawni trosedd pellach.

Ydych chi’n deall?