Gwahardd teithio dramor (Gofynion gorchymyn cymunedol/ gorchymyn dedfryd ohiriedig)

Ni chewch deithio i unrhyw wlad y tu allan i Ynysoedd Prydain [ar …………] [am gyfnod o …………]