Gorchymyn ysbyty

Rydym wedi ystyried eich adroddiadau meddygol a’r holl amgylchiadau ac am wneud gorchymyn ysbyty fel y derbyniwch y driniaeth sydd ei hangen arnoch.

Byddwch yn mynd i ysbyty ………… [heddiw] [o fewn y 28 diwrnod nesaf a than hynny byddwch yn cael eich cadw mewn lle diogel].

Bydd eich arhosiad yn yr ysbyty’n dibynnu ar ba mor dda y byddwch yn ymateb i’ch triniaeth.

Ydych chi’n deall?