Gorchymyn ysbyty dros dro

Rydym yn gwneud gorchymyn ysbyty dros dro tan ………… Rydym wedi ystyried dau adroddiad meddygol ac yn fodlon eich bod yn dioddef o …………

Byddwch yn mynd i ysbyty ………… [heddiw] [o fewn y 28 diwrnod nesaf a than hynny byddwch yn cael eich cadw mewn lle diogel].

Tra byddwch yn yr ysbyty, bydd adroddiadau pellach yn cael eu paratoi i’n helpu i wneud penderfyniad ynghylch sut i ddelio â chi.