Gorchymyn rhianta (methu ag anfon plentyn i’r ysgol)

Rydym yn gwneud gorchymyn rhianta am ………… mis. Mae hyn er mwyn eich helpu i beidio â chyflawni trosedd arall o fethu ag anfon eich plentyn neu blant i’r ysgol.

Y swyddog cyfrifol yw ………… a bydd ef neu hi’n rhoi cyfarwyddiadau i chi ar y sesiynau sy’n rhaid i chi eu mynychu i’ch helpu i ofalu, diogelu a rhoi cymorth gwell i’ch plentyn neu blant. Rhaid i chi fynychu’r rhain ac ufuddhau i’r cyfarwyddyd. Os na wnewch hyn, gallech orfod dod yn ôl i’r llys a thalu dirwy.

[Os oes unrhyw ofynion pellach, nodwch beth ydynt yma.]

Gallwch chi neu’r swyddog ofyn am adolygiad o’r gorchymyn hwn ar unrhyw adeg.

Ydych chi’n deall?