Gorchymyn cymorth unigol

Rydym hefyd yn gwneud gorchymyn cymorth unigol am gyfnod o ………… mis (uchafswm o 6) oherwydd dylai hyn eich helpu i beidio ag ymddwyn mewn modd gwrthgymdeithasol yn y dyfodol.

Yn ystod y cyfnod hwn, rhaid i chi ………… [Eglurwch y gofynion fel y’u hamlinellwyd gan y Tîm Troseddwyr Ifanc.]

Rhaid i chi wneud beth mae swyddog y Tîm Troseddwyr Ifanc yn ddweud wrthych ei wneud. Os na fyddwch yn gwneud hyn, efallai y bydd yn rhaid i chi ddod yn ôl i’r llys ac y cewch eich dirwyo, neu y bydd y llys yn delio â chi mewn rhyw ffordd arall.

Gallwch chi neu eich swyddog wneud cais i’r llys am adolygu’r gorchymyn hwn.