Gorchymyn cymorth unigol (i rai 10-17 oed yn unig)

Rydym hefyd yn gwneud gorchymyn cymorth unigol am gyfnod o ………… mis (6 ar y mwyaf) oherwydd dylai hyn eich helpu i beidio ag ymddwyn mewn ffordd wrthgymdeithasol yn y dyfodol.

Yn ystod yr amser hwn rhaid i chi …………

[Egluro’r gofynion fel yr amlinellir hwynt gan y Tîm Troseddwyr Ifanc.]

Rhaid i chi wneud beth mae’r swyddog cyfrifol yn ei ddweud. Os na wnewch hyn, gallech orfod dod yn ôl i’r llys a thalu dirwy, neu wynebu cosb arall.

Gallwch chi neu eich swyddog wneud cais i’r llys hwn i adolygu’r gorchymyn.