Gorchymyn atal

Rydym yn gwneud gorchymyn atal i’r pwrpas o amddiffyn ………… [am gyfnod o …………] [hyd nes y gwneir gorchymyn pellach].

Yn ystod y cyfnod hwn ni ddylech …………

[Nodwch yn yr union dermau beth na all y diffynnydd ei wneud.]

Os gwnewch unrhyw un o’r pethau hyn, byddwch yn cyflawni trosedd difrifol a gallech fynd i’r carchar.

Ydych chi’n deall?