Gofyniad addysg (Gofynion gorchymyn adsefydlu ieuenctid)

Byddwch yn dilyn trefniadau sydd wedi’u cymeradwyo ar gyfer eich addysg tan ………… [rhowch ddyddiad].