Dal gwybodaeth yn ôl oddi wrth y cyhoedd er budd gweinyddu cyfiawnder (A.11 Deddf Dirmyg Llys 1981)

Rydym yn caniatáu i [enw] [cyfeiriad] [manylion eraill] gael ei ddal yn ôl oddi wrth y cyhoedd yn yr achos hwn oherwydd …………

Felly, gwnawn y cyfarwyddiadau canlynol:

  • [Nodwch y pwrpas penodol dros wneud y gorchymyn.
  • Nodwch union sgôp y gorchymyn.
  • Nodwch union hyd y gorchymyn a phryd y bydd yn dod i ben.]