Cyrffyw (Gofynion gorchymyn cymunedol/ gorchymyn dedfryd ohiriedig)

Rhaid i chi aros yn [rhowch y cyfeiriad] rhwng yr oriau ………… ar y diwrnodau canlynol ………… Bydd tag electronig yn cael ei ffitio arnoch gan y cwmni monitro yn eich cyfeiriad cartref, yn ystod oriau cyrffyw. Bydd y gorchymyn yn para am ………… mis/wythnos/diwrnod ac yn gorffen am ………… ar ………… Ni ddylech ymyrryd â’r tag nac ychwaith â’r uned reoli.