Cyrffyw (Gofynion gorchymyn adsefydlu ieuenctid)

Mae’n rhaid i chi aros yn y cyfeiriad a roddwyd rhwng ………… ar y diwrnodau canlynol ………… Bydd tag electronig yn cael ei osod gan y cwmni monitro yn eich cyfeiriad yn ystod oriau’r cyrffyw. Bydd y gorchymyn yn para am ………… mis/wythnos/diwrnod am gyfnod o ………… [rhowch ddyddiad] Rhaid i chi beidio ag ymyrryd â’r tag na’r uned sylfaen.