Cyfyngiadau gydol oes ar adrodd yn achos dioddefwyr a thystion o dan 18 oed (A.45A Deddf Cyfiawnder Ieuenctid a Thystiolaeth Droseddol 1999)

Ni ddylech ddatgan unrhyw fanylion sy’n debygol o arwain aelodau o’r cyhoedd i adnabod [y diffynnydd] [y dioddefwr honedig] [y tyst] fel unigolyn sy’n ymwneud â’r achos. Mae hyn yn cynnwys ei enw, ei gyfeiriad, ei ysgol, ei sefydliad addysgol, ei waith neu unrhyw beth arall a allai ddatgelu pwy ydyw, yn cynnwys unrhyw lun llonydd neu symudol.

Mae cyhoeddi’n cynnwys unrhyw gyfryngau printiedig neu ddarlledu’n ogystal â gwybodaeth a gyhoeddir ar-lein, gan gynnwys gwefannau cyfryngau cymdeithasol fel Facebook a Twitter.

Rydym yn fodlon y byddai’r ofn neu drallod a fyddai’n cael ei achosi i’r unigolyn dan sylw drwy eu hadnabod i aelodau o’r cyhoedd yn debygol o amharu ar ansawdd eu tystiolaeth neu lefel eu cydweithrediad yn yr achos.

Gosodwn y cyfyngiad hwn oherwydd …………

Bydd y gorchymyn hwn yn para gydol oes yr unigolyn dan sylw.

Mae torri’r gorchymyn yn drosedd.