Codi cyfyngiadau adrodd

Fel arfer yn y llys hwn, ni chaniateir cyhoeddi unrhyw fanylion a allai ddatgelu pwy yw’r unigolyn ifanc.

Fodd bynnag, rydych wedi eich cael yn euog o ………… [rhowch fanylion].

Mae’r llys wedi gwrando ar sylwadau gan ………… [rhowch fanylion].

Mae’r llys wedi penderfynu ei fod er budd y cyhoedd i godi [y cyfan] [rhan] o’r cyfyngiadau arferol oherwydd ………… [rhowch resymau].

[Ceisiwch gymorth cyfreithiol bob amser cyn codi cyfyngiadau adrodd]