Cau allan (Gofynion gorchymyn adsefydlu ieuenctid)

Rhaid ichi beidio â mynd i ………… [rhwng ………… a …………] am gyfnod o tan ………… [rhowch ddyddiad] (Rhaid tagio lle mae cyfleusterau ar gael).