Cau allan a monitor (gofynion gorchymyn adsefydlu ieuenctid)

Cau allan – Ni ddylech fynd i mewn i ………… [24 awr y dydd am gyfnod o …………] [rhwng yr oriau o ………… hyd at ………… [rhowch y dyddiad]]. Bydd tag electronig yn cael ei osod ar eich corff a byddwch yn cael eich monitro drwy GPS.

Rhaid ichi gydymffurfio ag unrhyw gyfarwyddiadau rhesymol a roddir ichi.

[Pan nad yw’r gofynion sydd wedi cael eu rhoi yn cynnwys cyrffyw gyda tagh rhaid cynnwys y canlynol.] Rhaid ichi aros yn y cyfeiriad sydd wedi’i gymeradwyo gan eich swyddog goruchwylio rhwng yr oriau o 5pm a hanner nos hyd at ………… [rhowch y dyddiad or dyddiad hwn], fel y gellir gosod eich tag at eich corff a gosod yr offer monitro. Bydd y gofyniad hwn yn dod i ben unwaith y bydd yr offer wedi cael ei osod. Rhaid i chi gydweithredu â’r broses o osod y tag ar eich corff a gosod yr offer monitro.