Canolfan ymbresenoli (Gofynion gorchymyn cymunedol/ gorchymyn dedfryd ohiriedig)

Rhaid i chi fynd i’r ganolfan fynychu y bydd eich swyddog cyfrifol yn eich cyfarwyddo i fynd iddi. Rhaid i chi gwblhau cyfanswm o ………… awr ar y dyddiau a benodir gany swyddog sydd yng ngofal y ganolfan.