Caniatáu gohiriad

Rydym wedi ystyried y cais am ohirio’r achos hwn a’r rhesymau a roddwyd dros wneud hynny. Mae’r llys yn disgwyl gwneud cynnydd ym mhob gwrandawiad. Fodd bynnag, rydym yn barod i ganiatáu gohiriad er budd cyfiawnder oherwydd ………… [rhowch fanylion].

Caiff eich achos ei wrando ar ………… [nodwch y dyddiad a’r amser].

Rhwng yn awr a’r gwrandawiad nesaf rydym yn disgwyl i’r canlynol ddigwydd ………… [rhowch fanylion].

Caniateir ………… [nodwch fanylion y fechnïaeth].